Новини

Уважаеми колеги, стопани и приятели,

През последния месец бе обявено създаването на нова НПО, а именно „Съюз на българските зоофризьори“.

БГА като първа груминг организация, концентрирала в ядрото си професионалисти с доказани умения и стаж, отдавна признати на международната сцена, приветства алтернативите и свободата на избор на колегите. Ние сме единствената организация работеща на междуинституционално ниво, положила неимоверни усилия за признаването и официализирането на професията „зоофризьор“ – облага от която ще се ползват както настоящите, така и бъдещите колеги, без значение в кои и колко организации членуват. Ето защо БГА и нейната етична комисия, не могат да подминат някои смущаващи изявления в поста, обявяващ приемането на Етичния кодекс на новата организация. А именно: „изкореняване на нехуманното отношение към домашните любимци, особено кучетата, из салоните в страната“ „минимализира лошите практики, които до момента се одобряваха от някои подобни организации, замаскирайки проблема със снемане на отговорност и повдигане на рамена“ „поставяме началото на края на посредствеността“

Както и в публикацията предшестваща учредяването на организацията: „да си имаме общност, в която да сме приятели, да си помагаме и да се пазим - далеч от интриги и сплетни!“

Като единствената до скоро груминг асоциация в България, БГА не може да скрие изумлението си от тези твърдения, както и индиректната атака срещу нея като организация. В отговор на целите, които СБЗф припознава искаме да внесем следните уточнения: В централата на БГА и етичната и комисия няма постъпили оплаквания от граждани и стопани, на които да не е отговорено, отчитайки обективно специфичността на всяка от ситуациите. Внушенията, че из грумърите в страната се шири нехуманно отношение към животните са безпочвени и обидни за общността изцяло. НПО „Съюз на българските зоофризьори“ няма и не може да има регулаторни функции. Ето защо изкореняването на лоши практики – реално съществуващи или само теоретични не може да бъде под техен контрол. Залагането на безпочвени твърдения, внушения за посредственост, както и индиректни обвинения в лоши практики към БГА (респективно нейните членовете) от една тепърва оформяща се организация, е в пряк антагонизъм с първично заявената им цел за дистанциране от „интриги и сплетни“. С действията си към момента НПО ЗБЗф, подкопава авторитета на професията, внася разединение в гилдията и подстрекава към бъдещи конфликти. БГА строго осъжда подобен тип поведение като неетично и неколегиално и приканва всички колеги да се придържат към добрия тон в думите и действията си.


Сдружение „Българска груминг асоциация“ и неговото ръководство в лицето на Светлана Димова Божинова, Деница Атанасова и Златина Давидовска-Цветкова, с голямо удоволствие съобщават на всички свои членове, приятели и грумъри (зоофризьори), че усилията на Асоциацията във връзка с въвеждането на специалността и длъжността „зоофризьор“ в нормативната уредба на Република България през последните две години, се увенчаха с успех. Към настоящия момент длъжността „зоофризьор“ вече е част от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011). Това е следствие от проведената нарочна процедура пред Министерството на труда и социалната политика, инициирана именно от Асоциацията. Тази процедура приключи с изрична заповед на Министъра на труда и социалната политика от 23.12.2020 г., съгласно която считано от 01.01.2021 г. длъжността „зоофризьор“ е включена в НКПД. По този начин дългогодишният проблем зоофризьори да бъдат назначавани на длъжности по трудови договори като „продавач-консултант“, „продавач“, „технически сътрудник“, трудови задължения по които по никакъв начин несъответстват на реално извършваната от тях дейност, е окончателно решен.

Но какво има още за вършене?

Както Ви уведомихме, в началото на месец май 2019 г. Асоциацията официално е внесла своето предложение за актуализиране на Списъка на професии за професионално образование и обучениe в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Към настоящия момент заявлението е разгледано и прието от Управителния съвет на НАПОО, като по повод на него продължава да се разгръща широк дебат, в който вземат участие различни държавни институции, ведомства вкл. и Министерство на земеделието, храните и горите. Предвид развилата се кризисна ситуация около COVID – 19, включването на тази специалност в Списъка на професиите за професионално образование и обучение беше забавено, но ще се осъществи през настоящата година. Независимо от тези трудности, Асоциацията е предприела всички необходими действия с оглед постигането на тази своя цел и е получила уверение, че същата скоро ще бъде реализирана.

Ръководството на Асоциацията, а и нейните членове желаят да обърнат специално внимание, че на пазара са се появили организации, които заявяват като своя цел да гарантират защитата на интересите на „зоофризьорите“, спомагане за развитието на специалността, и които предлагат лицензирани обучителни курсове. Тези организации не са свързани по никакъв начин с “Българска груминг асоциация”. Ние не можем да дадем гаранция за уменията, които се придобиват в тези организации и се разграничаваме от тях. За съжаление действията на някои от тези организации уронват престижа на професията, подкопават доверието на клиентите и злепоставят името на утвърдени специалисти.

Сдружение “Българска груминг асоциация” има ясни и конкретни правила, прозрачност и отчетност към своите членове и ясна визия и цел за развитието в бранша. Организирането на годишно груминг шоу, на многобройни семинари и мастър класове са малка част от основата, която сдружението е положило за развитието на професията зоофризьор в България. Провеждането на теоретичен и практически изпит за признаване на уменията след завършен базов курс , гарантира качеството на обучението и способностите на обучените от регистрираните към “Българска груминг асоциация” школи. Приканваме всички зоофризьори, които искат да научат повече за работата на “Българска груминг асоциация” и условията за членство в нея, да потърсят информация на посочените контакти.

От Ръководството.


Професия "Зоофризьор"

Сдружение „Българска груминг асоциация“ и неговото ръководство, в лицето на Светлана Божинова (председател), Деница Атанасова и Златина Тодорова Давидовска, с голяма удоволствие съобщава на всички свои членове, приятели и грумъри, че през последните две години Асоциацията работи усилено над въвеждането на специалността „зоофризьор“ в нормативната уредба на Република България. Сдружение „Българска груминг асоциация“ е поело тази отговорна задача не само в изпълнение на своите цели, а именно за защита интересите на своите членове, но и с оглед защита на целия бранш и на всички грумъри.

Реализирането на тази амбициозна цел ще превърне Груминга от една напълно нерегулирана и непозната за българското общество и правен ред специалност в една призната и защитавана от държавата дейност. Това е така, защото след като бъде въведена като специалност „зоофризьорите“ (грумърите) ще имат уеднаквени правила и стандарти на работа, ще бъде установен и единен държавен образователен стандарт, което несъмнено ще доведе до премахване на лошите практики в нашата сфера на дейност, на които за съжаление сме свидетели през последните години. Ще бъдат решение и редица проблеми свързани с длъжностите, на които могат да бъдат назначавани грумърите, както и проблемите около социалното им осигуряване. Редом с това всички лица, които се занимават с груминг ще могат да развиват своите знания и умения посредством центровете за професионално образование и обучение. Сдружение „Българска груминг асоциация“, като безспорен лидер в областта на преподаване и който разполага с едни от най-добрите грумъри и лектори в страната, има амбицията да създаде такъв център, който ще провежда задълбочени обучения и семинари и който ще е достъпен за всички грумъри. Образователният курс се провежда съобразно утвърдените държавни стандарти и е скрепен с дипломи, които ще удостоверяват ценза на техния притежател.

Но как ще се случи/случва всичко това?

В края на 2018г. Асоциацията предприе действия по иницииране на процедурата за актуализиране на списъка на професии за професионално образование и обучение. Така в началото на месец май 2019 г., след около 6 месеца работа, тя официално внесе своето предложение за актуализиране на списъка в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), което беше осъществено с подкрепата на Българска стопанска камара. Заявлението беше разгледано и прието от управителния съвет на НАПОО, като по повод на него се разгръща широк дебат, в който взимат участия различни държавни институции, ведомства вкл. и министерство на земеделието, храните и горите.

Поради комплексността на процедурата и необходимостта от изготвянето на редица документи от експерти като например държавен образователен стандарт и за съжаление развилата се кризисна ситуация около COVID – 19, включването на тази специалност в нормативната уредбата ще е факт най-рано през 2021 г. Независимо от тези трудности Сдружение „Българска груминг асоциация“ е предприело всички необходими действия с оглед постигането на тази своя цел възможно най-бързо.

Надяваме се в бъдеще да можем да Ви зарадваме с още добри новини!

От Ръководството.


Българска груминг асоциация обявава регистрация на школите за обучение при следните изисквания:

  1. Обучаващият (мастергрумер) трябва да има стаж в работата минимум три години без прекъсване.
  2. Да притежава диплом за квалификация и три семинара за различни породи.
  3. Да участва активно в събитията на асоциацията и задължително участие в годишното грумингшоу.
  4. Молба за регистрация на име.
  5. Представяне на програма за обучение на курсистите.

Решението се взима на събрание на УС.