За нас

за БГА

Обединени грумъри с една Обща цел

На 24.01.2017г. на основание ЗЮЛНЦ, с решение № 25 на Варненски окръжен съд беше регистрирана БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ.

Като всяка асоциация, нейната цел е да обединява и защитава интересите на своите членове. Да популяризира своята дейност и резултатите от нея. Да защитава правата и интересите на грумърите в България. Да осъществява и развива връзки и сътрудничество със сродни международни браншови организации.

В единен национален регистър ще бъдат вписани всички действащи грумъри в страната по тяхно желание като всеки ще има регистрационен номер и собствен профил в официалния сайт на асоциацията.

Друга цел на асоциацията е да подпомага работа на своите членове, да осъществява връзка с търсещите такива кадри за техните ветеринарни клинки или фризьорски салони.

На първата среща разговор с голяма част от действащите грумъри в страната бяха взети важни за асоциацията решения, едно от които е членството на асоциацията в европейската груминг асоциация.

На първото официално събрание на 2.04.2017г провело се в коферентната зала на хотел Симона-гр София, беше приет членски състав и се извърши промяна в управителният съвет. За председател на асоциацията беше избрана Светлана Димова, а за членове Деница Атанасова и Марин Лазаров и технически секретар Кристина Угринова.

На събранието беше създаден вътрешен ред за приемане на членове на асоциацията,за издаване на сертификат за членство и дипломи за завършен курс на обучение.

Член на БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ може да бъде всеки действащ грумър в страната. Молби за членство се приемат целогодишно, а сертификата за членство се дава на годишното груминг шоу. Годишният членски внос е 100лв.

Дипломите за завършен курс на обучение се дават също на годишното груминг шоу.

Курсове на обучение се провеждат от грумъри- редовни членове на асоциацията.

БГА признава всички дипломи и серитификати издадени от груминг асоциации.

ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО ГРУМИНГ ШОУ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.09.2017г в голямата конферентна зала на хотел “СИМОНА“ гр. София.

Шоуто ще се проведе под наблюдениенто на ЕГА в представителството лично на нейният президент-Умберто Леман-Испания и Киара Пикоенети-Италия

Над 120 члена на Българска груминг асоциация  - грумъри с много опит

Станете член на нашата асоциация, за да се възползвате от всички бонуси!

  • Достъп до семинари с най-добрите лектори в световен мащаб
  • Участие в груминг шоуто на Българска Груминг Асоциация
  • Представяне на грумърите в сайта на БГА
  • Представяне на груминг салоните в сайта на БГА

+ 359 896 81 2240

Обадете ни се

нашите салони

Вижте груминг Салоните

нашите грумъри

Нашите Експерти в груминга