ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение „Българска груминг асоциация“, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК: 177141096, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ № 12, вх. 4, ет. 1, ап. 47, свиква Общо събрание на 29.02.2024 г., в 17:00ч., което ще се проведе на адрес в гр. Дряново ул. „Поп Харитон“ 3- бутиков хотел ВСК „Кентавър“ при следния дневен ред:

 1. Представяне и приеманe на Финансов отчет за дейността на сдружението за изминалата 2023г.
 2. Представяне на график на семинарите, провеждани от лекторите на БГА през 2024г.
 3. Обсъждане на възможностите и начините за популяризиране на професията в по-малките населени места, както и в национален мащаб.
 4. Участия на грумърите на БГА в мероприятия, организирани от други сдружения и структури
 5. Представяне на новия регламент на груминг конкурсите на БГА-БАЛКАН ГРУМ
 6. Съставяне на отбор на БГА за участие в международни конкурси
 7. Приемане на базов ценоразпис с препоръчителни минимални цени по градове и описание на услугите.
 8. Други.- предложение за PR

Членове на Управителния съвет:

 1. Светлана Димова Божинова…………………………………………………….
 2. Деница Атанасова Атанасова……………………………………………………
 3. Златина Тодорова Давидовска-Цветкова……………………………………..
 4. Диана Красимирова Пукалска……………………………………………………………………
 5. Вера Огнянова Дограмаджиева…………………………………………………………………..

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*