ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение „Българска груминг асоциация“, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК: 177141096, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ № 12, вх. 4, ет. 1, ап. 47, свиква Общо събрание на 27.03.2022 г., в 11.00 ч., което ще се проведе на адрес в гр. София, ж.к. „Разсадника“, бул. „Възкресение“ № 1, (Арт хотел „Симона“) при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Представяне и приемане на финансов отчет за дейността на Сдружението за изминалата 2022 г.
 2. Представяне на график на семинарите, провеждани през 2023 г. от грумърите на Българска груминг асоциация.
 3. Обсъждане възможностите и начините за популяризиране на професията грумър в по – малките населени места в страната.
 4. Представяне на нов и опростен Регламент на груминг конкурса, избиране на съдия и определяне семинарите и обученията, които ще ръководи.
 5. Вземане на решение за промяна на минималните възнаграждения събирани от грумърите при съобразяване особеностите на населените места.
 6. Други.

Членове на Управителния съвет:

 1. Светлана Димова Божинова…………………………………………………….
 1. Деница Атанасова Атанасова……………………………………………………
 1. Златина Тодорова Давидовска-Цветкова…………………………….………..
 1. Диана Красимирова Люцканова………………………………………………..
 1. Вера Огнянова Дограмаджиева…………………………………………………..

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*