юни 2023

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение „Българска груминг асоциация“, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към
Read more